Varifrån kommer Karate?

Karate är ett gammalt kamp och självförsvarssystem som började utvecklas på 300-talet i Indien och som på 500-talet spreds till Kina. På 1300-talet hade karaten nått den lilla Japanska ön Okinawa. Karaten tränades flitigt bland såväl herrskap som bönder. Under 1600-talet infördes ett vapenförbud på Okinawa så Karaten fick tränas i all hemlighet. Det var även då man började utveckla den ”moderna vapenträningen”. Man använde sig bl. a. av skäror och krattskaft.

Efter andra världskriget var Japan som bekant ockuperat av USA, och karaten spreds med hemvändande soldater. Till Europa kom karaten under andra delen av 1950-talet, och till Sverige anlände den under 1960-talets början. Idag finns det ca 300 klubbar och ca 22000 aktiva i Sverige.

Vad är egentligen Karate?

Man kan säga att karate är olika slag, blockeringar och sparkar som utförs i en följd. Genom tiderna har det arbetats fram en mängd olika kombinationer, rörelsescheman, kontraattacker, försvar och anfall. Man tränar oftast parvis och det ställer stora krav på koncentration hos utövarna eftersom man slår och sparkar mot varandra.

Mästare Gichin Funakoshi (1868-1957) var den förste att introducera karaten i Japan 1916. Han sägs vara den moderna karatens fader. Funakoshi hade under sin uppväxt på Okinawa studerat både Naha-te och Shuri-te och hans system var en blandning av det bästa av båda skolorna. Stilen uppkallades efter platsen där han undervisade – Shotokan. Shotokan är den stil som idag har flest utövare runt om världen.

Karatens delar

Kihonträning (Grundträning)

Består av grunden dvs slag, sparkar och blockeringar.
Teknik tränas kontinuerligt från dag ett för att uppnå full effekt och strävan mot perfektion, man börjar med händer och fötter för att sedan gå vidare med andra delar av kroppen som tex knä, armbåge mm.

Kata (form)

Kata betyder form och är en serie förutbestämde rörelser som simulerar försvar mot attacker från en eller flera motståndare. I kata ingår karatens olika grundtekniker, d.v.s. slag, sparkar och blockeringar. Kata kombinerar offensiv och defensiva tekniker med kroppsförflyttning åt olika håll.

Kumite (Fighting/sparring)

Sparring med motståndare under kontrollerade former där endast lätt beröring/kontakt är tillåten.
För bruna bälten och uppåt är lått kontakt mot ansikte tillåten samt hård men välkontrollerad kontakt mot kroppen.